Bildrubriker

Att skapa eller fota en bra bild är ju bara halva delen av jobbet i microstock. Den andra delen handlar om att välja rätt sökord, titel och beskrivning av sin bild. Även om sökorden är de allra viktigaste att få rätt är det en bra idé att även välja en bra och korrekt titel på sin bild. Lär dig mer om detta i nedanstående artikel från iStockphoto…

The Grey Matters: Image Titles

Lägg till en kommentar