Tips på hur du förbättrar dina bilder och ökar din försäljning

I Lucky Olivers forum finns en serie inlägg kallad ”Boost up your sales” som är väl värda att läsa.

Del 1 – Boost up your sales

Del 2 – Boost up your sales part 2: Real emotions

Del 3 – Boost up your sales part 3: Iso and Flash…turn it around

Del 4 – Boost up your sales part 4: Backgrounds

Del 5 – Boost up your sales part 5: Concert photography

Del 6 – Boost up your sales Part 6: Put your seatbelts on

Lägg till en kommentar